DENVERII Gelişim Tarama Testi Nedir?

Denver II Gelişim Tarama Testi; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. Denver II, çocuk ile anne ya da baba herhangi bir ebeveyn eşliğinde, çocuğa, anne ya da babaya çeşitli sorular sorularak, çocukla çeşitli oyunlar ve hareketler yapılarak uygulanır.

 

Toplam yarım saat kadar süren bu test sonucunda çocuğun yaşına uygun gelişimde olup olmadığı ortaya çıkar.

 

 

Denver II Gelişim Tarama Testinin Uygulanabileceği alanlar;

1.Çocuğun zihin, beden ve duygusal gelişiminin yaşına uygun olup olmadığına şüphelenilen durumlarda,

2.Konuşmada gecikme varsa,

3.Algılamakta güçlük çekiyorsa,

4.Davranış bozukluğu varsa,

5.Dikkat eksikliği olduğu düşünülüyorsa,

6.Yaşına uygun olan becerileri gerçekleştirmekte güçlük çekiyorsa,

7.Yürümesi gecikmişse,

8.Öğrenme güçlüğü varsa,

9.Söylenileni yapmakta komutları algılamakta veya uygulamakta güçlük çekiyorsa,

10.Yaşıtlarıyla ilişkisinde uyum güçlüğü yaşıyorsa,

11.Özgüven eksikliği varsa,

12 Fiziksel gelişimi yaşıtlarından geriyse ve bu gibi durumlarda Denver II Gelişim tarama testinin uygulanması mutlaka gereklidir.