Zihinsel Engellilik Nedir?

Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyleri kapsamaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı Genel Amaçları Nelerdir?

Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Program Modülleri aşağıdaki gibidir.

  • Öz Bakım Becerileri,
    Günlük yaşam Becerileri,
  • Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri,
  • Bilişsel Hazırlık Becerileri,
  • Psikomotor Beceriler,
  • Toplumsal yaşam Becerileri,
  • Türkçe,
  • Matematik
  • Sosyal Hayat Becerileri

Bu program ile bireylerin;

Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları, psikomotor becerilerini geliştirmeleri, dil ve Konuşma becerilerini geliştirmeleri, sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri, sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri, bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.