Ankara Gelişim Tarama Enventeri AGTE

AGTE Gelişim Testi Nedir?

0 – 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de Ankara Gelişim Tarama Envanteri’dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur:

  • Dil-Bilişsel
  • Sosyal Beceri-Özbakım
  • İnce Motor
  • Kaba Motor

Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir.

Prof. Dr. Işık Savaşır, Dr. Nilhan Sezgin ve Doç. Dr. Neşe Erol’un 1992 yılında geliştirdikleri (batı ülkelerinde geliştirilen envanter Türkçeye çevrilmiştir.) 0-6 yaştaki bebek ve çocukların gelişimlerini değerlendirmeyi amaçlayan ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Bu envanter kültürümüze özgüdür ve bebeği-çocuğu kısa sürede değerlendirme olanağı verir. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösteren bebek ve çocukların tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasına da olanak sağlar. Değerlendirme sürecine öncelikli anne olmak üzere, bebeğin-çocuğun bakımını üstlenen ve bebeğin-çocuğun gelişimini yakından izleyen baba, bakıcı ve öğretmenler de katılabilir.

Çevre koşulllarının bebeklerin ve çocukların bilişsel ve psikososyal gelişimlerini etkileyebileceği göz önüne alınarak, envanterin gelişimsel gecikme riski taşıyabilecek alt sosyo-ekonomik düzey çocuklarına uygun olarak geliştirilmesine dikkat edilmiştir.

Envanter çeşitli yaş gruplarına göre (doğumdan 72 ay sonuna kadar) düzenlenmiştir ve farklı gelişim alanları ile ilgili sorulardan olurşur (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-özbakım.). Sonuç ve profil yorumlanırken dikkat edilmelidir. Genel gelişim yaşı ve alt testlerle ilgili olarak ortaya çıkan gelişimsel yaşların dikkatli bir biçimde yorumlanması gerekmektedir. Bazı alt testlerde (kaba motor) görülen tavan etkisi “normal gelişim”i göstermekte, bazı
alt testlerde görülen gecikme ya da gerilik tek bir madde ile “normal gelişim”e ulaşmaktadır. Bu nedenle uygulama sürecinde de dikkatli ve tarafsız olunmalı, uygulamaya katılan bebek ya da çocuğun yakınının güvenilirliği dikkate alınmalıdır.

Kesinlikle “tanı koyma” amacını taşımamakta-karşılamamakta ve tanı koymada kullanılmamaktadır.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanmaktadır.