Aile eğitimi neden önemlidir?

 

Ebeveynler çocuklarının hayatta sahip oldukları en önemli öğretmenleridir. Bu amaçla kurumumuzda çeşitli eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler ile aile eğitimi uygulamaları yapılmaktadır. Çünkü okuldaki eğitim ailede güçlendirilirse veya devamı sağlanırsa başarılı olacaktır. Çocuk en fazla zamanı evde geçirdiği için bu zaman oldukça değerlidir.

Çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yönden gelişimi ilk olarak ailede başlamaktadır.

Aile çocuğun okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde hayati rol oynamaktadır (Chow vd.,2004:4; PTA,2005:1).

Çocuğun hayatında bu kadar önemli yere sahip ebeveynlerin ise hem ebeveyn olma becerileri hem de çocuk bakımı ve eğitimi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Değişen günümüz şartlarında ebeveynlere verilecek bu eğitimin, artık sistemli bir şekilde yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.