Bedensel Engellilik Nedir?

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Genel Amaçları Nelerdir?

Bu program ile bireylerin;

Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri, kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları, bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları, transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik hareketlerini geliştirmeleri, yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipman kullanma becerisi geliştirmeleri, gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmelerine yönelik verilen hizmetleri kapsar.