Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve konuşma gelişimi, bebek doğduğu andan itibaren başlayıp devam eden bir süreçtir. Gelişim sürecinin her evresinde, çocuğun çıkarması gereken sesler ve gerçekleştirmesi beklenen davranışlar farklıdır.

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu; Çocuğun, konuşulanları anlama ve konuşmayı kullanarak iletişim kurma becerilerinin yaşıtlarından geri kalması durumudur.

Eğer çocuğunuz;

İlk sözcükleri söylemede zorluk yaşıyorsa,

Cümle kurmak için sözcükleri yan yana getiremiyorsa,

Sözcük dağarcığı yetersizse,

Ekleri kullanamıyorsa,

Sözcükleri ve cümleleri anlamada zorluk yaşıyorsa gecikmiş dil ve konuşma sorunu olabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Programın Genel Amaçları

Dil ve konuşma terapisi, dil ve konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemidir. Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problem iken dil bozukluğu anlamadaki güçlük ya da düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamamaktır.

Çocuğumun dil konuşma sorunu hakkında ne zaman profesyonel bir yardım almalıyım?

Kaygı duymaya başladığınız zaman gecikmeyin. Hiçbir çocuk yardım almak için küçük değildir. Eğer bir sorun varsa, erken müdahale önemlidir. Eğer sorun yoksa içiniz rahat eder.

Program ile bireylerin;

  1. Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini

geliştirmeleri,

  1. Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde

kullanmaları,

  1. Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünden yaşına

ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,

  1. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
  2. Okuma- yazma becerilerini geliştirmeleri,
  3. Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları beklenmektedir.